Uw uitvaartwensen

Met onderstaand formulier kunt u online vastleggen hoe u straks herinnert wilt worden.

Voor sommige mensen is het lastig om nu al over het overlijden na te denken, toch is het goed om even stil te staan bij het laatste afscheid. Niet alleen voor uzelf maar ook voor uw nabestaanden. Als zij weten welke wensen u heeft bij uw afscheid, helpt dat bij de persoonlijke vormgeving daarvan en bij het verwerken van het verlies.

De door u ingevulde gegevens vallen onder de ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’ en zullen door ons als  zeer vertrouwelijk behandeld worden.

Na het digitaal insturen van het formulier zullen uw wensen bij ons verwerkt worden en in bewaring blijven, en zullen wij u het formulier toesturen. Mocht u naar aanleiding van het formulier vragen of opmerkingen hebben, of wilt u hulp bij het invullen van het formulier, dan kunt u contact met ons opnemen.

Mail: info@uiluitvaart.nl
Tel: 06 – 83 67 57 09 (24-uur per dag bereikbaar).